Решено е – Bet365 вече има лиценз за България!!!

Bet365 с лиценз за България
Продължителната сага с лиcенза на една от водещите букмейкърски компании – Bet365, най-накрая приключи. В сайта на Държавната комисия по хазарта има официално публикуване решение, в което се съобщава, че Bet365 най-накрая получава лиценз за България.

Сагата около лиценза на Bet365 продължи повече от 2 години. От компанията подават документи за лиценз още на 31-ви март 2014, с надеждата до края на годината да оперират легално на българския пазар. Това обаче така и не става реалност. Лиценз обаче получават много от конкурентите на Bet365 и това логично води до сериозни съмнения покровителстване на определени фирми от страна на българския съд.

Бързата хронология на събитията е следната:

До края на 2014 Bet 365 получава единствено удостоверение, че софтуера й е легален, спрямо нормативите на закона в България.

През февруари 2015 три молби за лиценз са отхвърлени с мотива, че седалището на компанията се намира в Гибралтар. Това принуди Bet365 да създаде нова фирма със седалище в Малта, за да покрие изискванията на българския закон. Последва обаче нов удар под кръста. От комисията по хазарта излязоха с решение, че новата фирма няма нищо общо със старата и побада в черния списък със забранени сайтове, тъй като не са подали молба за лицензиране до 31 март 2014.

През лятото на 2015 Bet365 получава лиценз. Компанията обаче така и не стъпва официално на българския пазар, тъй като месеци наред  от държавните органи не признават удостоверението за лиценз, последната фаза в дългата процедура по лицензиране, въпреки  че този документ е предоставен в 20 дневен срок.

Така стигаме до февруари 2016, когато на Bet365 отново е отказан лиценз с мотива, че ГДБОП представя информация, че сайта може да се зарежда от български IP-та.

В последните месеци Bet365 вдигна голяма шумотевица около съдебните си неволи в България и сезира редица европейски институции. На едно от последните дела в София те поканиха редица чужди посланници и журналисти, които да отразят събитието.

Външния натиск над Държавната комисия по хазарт явно е постигнал своя резултат и след 2 години чакане и спорове Bet365 най-после може да оперира легално на българския пазар.

Етo и официалното решение на комисията по хазарта качено в сайта им:

„Докладна записка изх. № 000030-6208 от 02.06.2016 г.
След като разгледа изложените обстоятелства в Докладна записка с изх. № 000030-6208/02.06.2016 г., Държавната комисия по хазарта

РЕШИ:

В изпълнение на Решение № 3351/16.05.2016 г. на АССГ разпорежда издаването
на удостоверение по чл. 34, ал. 1 от ЗХ на „ХИЛСАЙД (НЮ МЕДИЯ МАЛТА)“ ЛИМИТИД със седалище и адрес на управление: Малта, офис 1/2373, Ниво G, Куантъм Хауз, 75 Абейт Ригърд Стрийт, Та‘Ксбиекс ХВХ 1120 представлявано от Стивън Рой Иберсън – директор и Джоузеф Франсис Борг – секретар, за организиране на онлайн залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета за срок от 5 /пет/ години. Интернет сайт, чрез който ще се извършва участието в хазартните игри: www.bet365.com.

Гласували – 4
За – 4
Против – няма”

bet365-licenz