Лицензионен режим във Франция

Франция като лицензионна зона в Европа за онлайн хазарт се е превърнала в пример за това как не трябва да се регулира индустрията. Лицензионните режими тук са прекалено регулирани и компаниите се облагат с прекалено много данъци. Данъчния режим е тежък както за компаниите, така и за обикновените играчи. Вземането на лиценз във Франция предлага много малко стойност към глобалните стратегии на фирмите.

Френската лицензионна комисия е със седалище в Париж и основната и цел е да осигури сигурност за хазартния онлайн бизнес в страната. Тя отговаря за това транзакциите в тази сфера да бъдат прозрачни и безопасни. Друга тяхна задача е да изключват от пазара компаниите, които не са се лицензирали и да им наложи тежки глоби.

Единият от типовете лицензи е с нарастваща годишна такса в зависимост от това колко лиценза притежава конкретната компания. Данъчната система във Франция често е критикувана, заради начина по който се отнася с покер операторите. От играчите се прибира по 2% такса от всеки пот на кеш игрите, а за пускането на спортен залог данъкът е 7.5%. Като допълнение на всичко това има 8% данък за всички залози с конни надбягвания. Корпоративният данък във Франция пък е в размер на 33.3%. Компаниите, които имат лиценз трябва да притежават информационната система „Frontal”, която гарантира сигурността на личната информация на играчите.

Лицензите се издават за 5 години като лицензополучателите се съгласяват всяка година да бъдат подлагани на независим одит, който да определи дали отговарят на законовите правила. Лицензионните такси зависят от броя получени лицензи и са както следва: 20 000 евро за един лиценз, 30 000 евро за 2 лиценза и 40 000 евро за 3 лиценза. Лицензионният режим се прилага само за играчи от френския пазар. За повече информация посетете сайта на Autorité de régulation des jeux en ligne http://www.arjel.fr/