Хазарта като бягство от проблемите

Хората попадат в капана на хазарта поради много и разнообразни причини. Комарджиите най-често прибягват до хазарта, за да избягат от негативните емоции. Тези емоции могат да бъдат самота, скука, безпокойство, стрес  или дори депресия.

Когато започнат една хазартна сесия комарджиите значително подобряват настроението си, тъй като вниманието им се измества далеч от личните проблеми и се фокусира върху играта. Изведнъж като че ли с магическа пръчка всички проблеми изчезват и те започват да изпитват радост и наслада. Изпитвали ли сте и вие нещо подобно?

Хазарта може да бъде толкова ефективно средство за отвличане на вниманието, че повечето комарджии дори не осъзнават, че това поведение всъщност оказва негативно влияние в живота им. Те по-скоро вярват, че това е част от решението на проблемите им. За тях хазарта прави живота им по-приятен и лесен и негативните последици от него остават на заден план.

Реалността обаче е съвсем друга. Хазарта почти винаги оказва негативно влияние в живота на зависимите хора. Той може да доведе до редица проблеми като финансови затруднения, проблеми в личните взаимоотношения, здравословни проблеми, емоционални проблеми и др.

Бягството от личните проблеми обикновено е водещия фактор за започването на една хазартна сесия. Разликата между пристрастени комарджии и тези които залагат за развлечение е, че първите не могат да се контролират и да спрат, когато натрупат големи загуби, докато другите могат. Трябва да намерите отговор на въпроса, защо не можете да спрете да залагате. Това е от ключово значение за справяне с проблема. Добрата новина е, че ако не можете сам да си отговорите на този въпрос, може да потърсите професионалната помощ на терапевт.