Хазартната зависимост и работата

Последиците от хазартната зависимост могат да бъдат психологически, социални и финансови. Хората изпитващи такива проблеми често чувстват срам и предпочитат да пазят всичко в тайна. Поради това е много трудно тези хора да бъдат разпознати от близки и приятели и да им се предложи помощ.  Как да познаете дали някой колега на работното място има подобен проблем и го пази в тайна?
Ваш колега или служител може да страда от хазартна зависимост, ако проявява някои от следните предупредителни знаци:

 • Често закъснява за работа;
 • Отсъства без обяснение;
 • Често напуска работното място по-рано;
 • Удължава прекалено много обедната си почивка;
 • Използва често телефона или компютъра за дейности свързани с хазарта;
 • Взима назаем пари от колеги;
 • Сметките му пристигат на работното място, вместо в дома;
 • Не се грижи както преди за себе си и за външния си вид;
 • Проявява симптоми на депресия и тревожност;
 • Намаля се неговата работна производителност и ефективност;
 • Спад в стандарта на работата;
 • Проява на голяма загриженост;
 • Неспособност да се концентрира.

Важно е да се отбележи, че освен хазартна зависимост тези сигнали могат да подсказват и други проблеми като депресия, семейни проблеми. Затова, за да се определи точно какъв е проблема трябва да се потърси личен контакт и да се прояви необходимата загриженост, за да може да се чувства комфортно да сподели с вас какво го измъчва.
Може да използвате следните съвети за повдигане на темата:

 • Започнете разговора, когато около вас няма други хора;
 • Споделете какво ви притеснява в неговото поведение със спокоен и неосъдителен тон;
 • Използвайте конкретни примери , свързани с работата;
 • Обяснете как тези проблеми се отразяват на работата;
 • Уважавайте личните граници и не любопитствайте излишно;
 • Не поставяйте диагноза.