Проблемите с хазарта трябва да бъдат обсъждани

Проблемите с хазарта могат да доведат до сериозна форма на изолация. Първоначално може да сте започнали да залагате с приятели и това е било приятно социално изживяване. Сега сте сами и залагате в продължение на часове в опит да възвърнете загубите.

Много хора изпитващи тежки проблеми с хазарта не споделят с близки и приятели какво се случва с тях. Това често може да бъде поради чувство на срам или притеснение, че ще бъдат остро осъдени. Това води до още по-голяма изолация и засяга настроенията, апетита и чувствата на срам.

Трябва да знаете, че споделянето на слабостите може да укрепи връзката между двама души. Отначало може да ви се струва ужасяващо да споделяте тези неща с други, но в последствие споделянето на проблема може да се превърне в първа стъпка към възстановяването.

Ако се окажете изолирани и се борите с хазартна зависимост е добре да споделите проблемите си с хора на които можете да имате доверие. Следните напътствия могат да ви бъдат полезни при обсъждането на проблема:

  • Направете си списък с приятели и роднини, които са показвали загриженост към вас и с които сте близки.
  • Не забравяйте, че мислите които ви тормозят са само мисли. Те не са факти, а ние често сме склонни да преувеличаваме нещата в нашите мисли.
  • Изберете подходящо време да седнете и да поговорите за това какво се случва с вас. Уверете се, че човека с който споделяте има достатъчно свободно време, за да ви изслуша внимателно и наистина да вникне в проблема.
  • Водете лични разговори. Писането на съобщения в чата или имейли не може да предаде по подходящ начин вашите чувства и мисли. Освен това отговора, който получавате може да бъде неясен и да доведе до още по-големи притеснения.
  • Говорете за проблема си със сериозен глас. Ако се опитвате да споделяте притесненията си със шеговит тон или саркастично, отсрещната страна може да не разбере какво преживявате в действителност.