Лиценз за хазартна дейност в Австрия

Австрия е 12-та най-богата страна в света спрямо брутния вътрешен продукт на глава от населението.  Австрийците се гордеят със своята добре развита социално ориентирана пазарна икономика и високия стандарт на живот.

Хазарта в Австрия е легален, но строго регулиран от правителството и Европейската комисия. Това се отнася и за различните форми на онлайн хазарт, включително пускането на онлайн залози от страната.

Уникалното на регулаторната и лицензионна система в страната е, че прави разлика между „стандартна” и „малка” хазартна дейност. „Стандартната” е тази при която се формират големи парични обороти и е разрешена само в казината. „Малката” може да се осъществява навсякъде и обхваща всички игри на карти и слот машини със залози по-малки дори от  50 евро цента.

Що се отнася до лицензирането на онлайн хазарта има редица ограничения, които трябва да се спазват. Компаниите получили лиценз на територията на страната трябва да приемат само австрийци за клиенти. От друга страна австрийците могат да участват в хазартни игри по интернет, както в австрийски, така и в международни сайтове.  Само получилите местен лиценз компании  обаче могат да рекламират своята дейност в страната.

Някои от най-големите онлайн хазартни компании в света са австрийски, но техните седалища се намират извън страната, най-често в някоя от офшорните зони, предлагащи по-добри данъчни режими.

През юни 2010 националното правителство прие нов закон за хазарта, който е критикуван от големите в бранша, заради строгата си нормативна уредба. Въпреки това те се съобразяват с местните закони и няма голяма компания, която да е напуснала австрийския пазар.

Публикувано на 27.01.2015