Данъчна отсрочка за лицензираните на остров Ман онлайн хазартни компании

Лицензираните на остров Ман онлайн хазартни компании ще получат данъчна отсрочка, за да могат да се пригодят към новите изисквания на данъка върху потреблението за Великобритания. От първи декември всички компании опериращи на пазара във Великобритания трябва да плащат данък от 15% върху приходите от хазартна дейност. Остров Ман е едно от любимите места за лицензиране на хазартни компании. В момента там има 56 лицензирани онлайн хазартни фирми, които образуват около 13% от брутния вътрешен продукт на острова.

За да намали влиянието върху икономиката на остров Ман, правителството е разрешило на своите лицензополучатели да изискат освобождаване от двойни данъчни сборове до сума равна на вносното хазартно мито, дължимо на остров Ман от приходите натрупани от клиенти от Великобритания.

По този начин правителството на остров Ман признава данъчната тежест върху хазартните онлайн компании в следствие на новите стойности на данъка върху потреблението във Великобритания. Подобни проблеми има и Гибралтарската асоциация за залози и игри (Gibraltar Betting and Gaming Association), която се обърна към Върховния съд на Великобритания, заради новия лицензионен режим. Те са изразили много важни принципни точки и практически въпроси по отношение на изпълнението на събираемоста на приходите. Очаква се съда да се произнесе по възраженията в началото на новата година, като засега не могат да се дадат категорични предположения коя страна ще има по-силни аргументи, за да надделее в този спор.