Знанията срещу вярванията в хазарта

„Знам, че няма начин да спечеля”. Колко пъти сте чували човек, който има проблеми с хазарта да изрича тези думи? Ако пък вие имате проблеми с хазарта, колко пъти сте си казвали тези думи? Въпреки това комарджиите продължават да залагат. Защо?

Има разлика между това което знаеш и това в което вярваш. Ние може да знаем нещо, без да вярваме в него. Човека е една много сложна система. Често се наблюдава едно вътрешно противоречие между това което е добре за нас от една страна и нашите навици, нужди и желания.Точно поради тази причина много хора осъзнават, че ще загубят пари, но въпреки това продължават да залагат.

Как можем да разрешим този конфликт между това което знаем и това което вършим? Трябва да се натрупат познания за хазарта и да се осъзнае, че от него няма как да спечелим. Когато наистина повярваме в това нашите действия ще бъдат в съответствие с нашите убеждения. Затова отделете необходимото време, за да изучите добре причините, поради които не можете да печелите от хазарт. Може да имате късмет и в краткосрочен план да натрупате известни печалби, но в дългосрочен план неминуемо ще сте на загуба. Разбира се има изключения от правилото, но те са изключителна рядкост. Точно такива хора използват хазартните компании, за да рекламират своите игри.

Веднъж повярвали в невъзможността за печалба в дългосрочен план ще ви бъде много по-лесно да се изправите решително срещу проблема си и веднъж завинаги да се справите с него. Замислете се и за социалните последици от вашата зависимост. Заслужава ли си хазарта цялото това изгубено време, приятели, любими хора, възможности и т.н.