Лиценз за хазартна дейност в Италия

Италия има жесток данъчен режим в сферата на онлайн хазарта, подобно на Франция. Данъците са прекалено високи и поради това хазартните онлайн компании предпочитат по-благоприятни места.

Доскоро италианското правителство не беше регламентирало хазартната онлайн индустрия. За да регулира и наблюдава този пазар бе създадена AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stado – Autonomous Administration of the State Monopolie).

Данъчните ставки варират в зависимост от предлагания продукт. Започват от 3% и достигат до 20%. Всички лицензирани сайтове за залози трябва да са с домейн .it и компаниите, които не запазват това изискване ги грози тежко наказание. Всеки който предлага хазартни игри, без необходимия лиценз може да получи наказание затвор от шест месеца до три години. Освен това всеки който организира онлайн залагания за игри регулирани от AAMS, но извън техните правила може да бъде наказан със затвор от три месеца до една година или глоба от 500 до 5000 евро. Тези наказания са в сила дори и нарушителят да има действащ лиценз от AAMS.

Фирми, които могат да получат лиценз за онлайн хазарт:
Всички дружества с ограничена отговорност.
Корпоративна данъчна ставка: 27.5%
Допълнителни данъчни ставки:
За онлайн казино игри – 0.6% от оборота.
Борси за залози – 20% от брутните приходи.
Спортни залози – данък в размер на 3.5%.
Конни залагания – 10%.
Skrill игрите се облагат с плосък данък в размер на 3%.
Кеш игри – 20%.
Лицензионна такса: Еднократна такса от 350 000 евро, която се плаща при издаването на лиценза.
Продължителност на лиценза: 12 месеца
Списък с лицензираните сайтове в Италия: http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/